KYRÖS-RASTIN SUUNNISTUSKOULUN PELISÄÄNNÖT 2023

TUIKUT ja TÄHDET:

1. Ei saa kiusata

2. Ollaan kaikkien kavereita

3. Kuunnellaan ohjeet

HUOLTAJAT:

1. Ilmoittaudutaan ajoissa

2. On syöty ja käyty vessassa ennen harjoituksia

3. Ajoissa paikalla

4. Matala kynnys kysyä

5. Oikeanlainen varustus lapsille

OHJAAJAT:

1. Ohjaajat paikalle klo 17.30

2. Jos ei pääse tulemaan, ilmoittaa viimeistään vuorokautta ennemmin

3. Hoidetaan sovitut asiat

4. Huomioidaan kaikki lapset tasapuolisesti ja kannustetaan heitä

5. Kunnioitetaan luontoa