Toiminnan tavoitteet


Kyrös-Rasti ry:n toiminnan tavoitteena on laadukkaiden harjoitusmahdollisuuksien tarjoaminen kaiken ikäisille jäsenilleen. Seuran tavoite on tarjota mahdollisuus kilpailu-uralla kehittymiseen, jopa huippu-urheilijaksi asti. Seura tukee jäseniensä urheiluharrastusta resurssien mukaan.

Jäsentensä urheilu-uran lisäksi Kyrös-Rastin toiminnan tavoitteena on tarjota kohtuuhintaisia harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille ja -kuntoisille kuntoilijoille.

Johtokunta linjasi vuoden 2021 ensimmäisessä kokouksessaan seuran toiminnalle seuraavat teemat:

Suunnistusta kaikille

Seuran toimintaan ja tapahtumiin ovat tervetulleita kaikki, fyysisiin ominaisuuksiin tai erityispiirteisiin katsomatta.

Seuralle leveät hartiat

Yhdistystominta kasaantuu usein muutaman aktiivin niskaan. Tavoitteena on leventää vastuita kannattelevia hartioita saamalla useampia aktiiveja tekemään työtä yhteisen hyvän eteen.

Innostuneet lapset ja nuoret

Lasten ja nuorten liikkuminen on erityisen tärkeää. Kyrös-Rastin tavoitteena on saada toiminnallaan lapset ja nuoret innostumaan suunnnistuksesta ja urheilusta ylipäänsä. Tavoitteena on myös saada urheiluharrastus kulkemaan mukana nuoren elämässä myös elämäntilanteiden ja asuinpaikkakuntien vaihtuessa.

Yhdessä kohti huippua

Tavoite pitää sisällään niin taloudellisen kuin harjoituksellisen tuen nuoren tiellä kohti huippu-urheilua. Seura sitoutuu kulkemaan yhdessä huippu-urheilijaksi pyrkivän nuoren kanssa tarjoten tukea ja apua vastaan tulevissa haasteissa.

Kestävä ja suunnitelmallinen talous

Talous antaa seuratoiminnalle raamit. Toiminnan on oltava suunnitelmallista ja taloudellisesti kestävää, jotta seuran toiminta voisi jatkua myös tulevaisuudessa

Toimintakäsikirja.pdf