Seurainfo
Kyrös-Rasti on suunnistuksen erikoisseura Hämeenkyröstä ja lähialueilta. Seuran toimintaan kuuluu suunnistus kaikissa sen muodoissa sekä kuntourheilu.

2018 Seuratoiminnan tavoitteet

- 22.10.2012
SEURATOIMINNAN TAVOITTEET 20181. Nuorisotoiminnan tavoite
Ympärivuotisten, säännöllisten ja ohjattujen harjoitteiden vakiinnuttaminen seuran käytäntöihin. Kasvatetaan aloittajien määrää ja tavoitteena on, että vähintään 50 % 10-sarjalaisista on mukana seuran toiminnassa vielä 16-vuotiaina.

2. Ohjaus- ja valmennustoiminnan tavoite
Jokaisella ryhmällä on riittävä määrä koulutettuja ohjaajia. Ohjaajien lisäkouluttaminen tarpeen mukaan. Kiinnostuneilla nuorilla on mahdollisuus saada henkilökohtainen valmennussuunnitelma ja valmentaja.

3. Kilpailutoiminnan tavoite
Seuran jäsenten rohkaiseminen osallistumaan kilpailuihin (kansalliset, alueelliset, SM). Menestyminen viesteissä kulloisenkin vuoden tavoitteiden mukaan. Hiihtosuunnistuksen edustusryhmällä korkeat tavoitteet niin henkilökohtaisesti (mm. arvokisaedustukset) kuin viesteissä.

4. Kuntosuunnistus- ja harrastustoiminnan tavoite
Tarjota monipuolista ja ympärivuotista urheilua jäsenille, kuten iltarastitoiminta, hiihtokoulu, saliharjoitukset, yhteislenkit. Seuran toiminnan näkyminen paikkakunnalla, mm. yhteistoiminta paikallislehden kanssa. Aikuisten suunnistuskoulu tai neuvonta iltarastien yhteydessä. Lasten vanhempien houkutteleminen suunnistuskouluohjaajiksi ja sitä kautta koko perhe yhteisen harrastuksen pariin.

5. Taloudellisen kannattavuuden tavoite
Vuosittaisten kilpailujen järjestäminen. Talkootoimintaan voivat osallistua myös sellaiset, jotka eivät ole varsinaisessa suunnistustoiminnassa mukana. Kilpailujen järjestämisellä ja talkoilla pyritään mahdollistamaan seuran aktiivinen toiminta ja ylläpitämään erilaista toimintaa.

6. Kartoittamisen tavoite
Nykyisten karttojen säännöllinen päivittäminen. Uusien alueiden kartoittaminen. Riittävä OCAD-osaaminen seuran sisällä.

7. Organisaation ja vastuualueiden selkeyttämisen tavoite
Selkeät vastuualueet kirjattuna. Delegointi vastuualueen sisällä. Yhteistyötä eri osa-alueiden ja toimijoiden välillä.tv-s