Seurainfo
Kyrös-Rasti on suunnistuksen erikoisseura Hämeenkyröstä ja lähialueilta. Seuran toimintaan kuuluu suunnistus kaikissa sen muodoissa sekä kuntourheilu.

Kyrös Rasti ry:n rekisterien tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Kyrös-Rasti ry
c/o Tarja Vanhatalo-Suonurmi, Mäkelä-Haavistontie 111, 39150 Pinsiö

y-tunnus 1081787-4 

www. kyros-rasti.fi

Yhdyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Tarja Vanhatalo-Suonurmi
Puhelin: +358 40 5960 172
Sähköposti: kyra.sihteeri@gmail.com

Kyrös Rasti ry:n rekisterit

  1. Kyrös Rasti ry:n jäsenrekisteri

  2. Suunnistuskoulu- ja nuorisoryhmien toimintarekisterit

  3. Aikuisryhmien toimintarekisterit

  4. Kilpailuihin ja Sata-Häme-rasteille osallistuminen, ilmoittautumis- ja tulostiedot

Tietojen käsittelyn tarkoitus

1.     Yhdistyslain mukaisen jäsenluettelon pitäminen ja yhteydenpito jäsenistön kanssa

2.     Suunnistuskoulu- ja nuorisoryhmien toiminnan organisointi: yhteydenpito lapsiin ja huoltajiin.

3.     Aikuisryhmien toiminnan organisointi: yhteyden pito ja organisointi.

4.     Kyrös Rasti ry:n järjestämien kilpailujen ja Sata-Häme-rastien lähtöluetteloiden laatiminen ja tulosten ilmoittaminen julkisesti.

Rekisterin tietosisältö

1.      Yhdistyslain mukaisesti kerättävät tiedot jäsenistä: nimi ja osoite

2.      Suunnistuskoululaiset ja nuorisoryhmät: etu- ja sukunimi, syntymävuosi, ja käyntikerrat harjoituksissa.  Alle 18-vuotiailta huoltajan suostumuksella syntymäaika ja sosiaaliturvatunnus vakuutuksen vuoksi sekä huoltajan yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

3.      Aikuisryhmät: nimi ja käyntikerrat harjoituksissa.

4.      Seuran järjestämiin kilpailuihin ja Sata-Häme-rasteille ilmoittautuneiden ilmoittautumisen yhteydessä itse antamat tiedot: nimi, seura, sarja, SSL:n lisenssinumero, emitkortin numero, tarvittaessa puhelinnumero turvallisuussyistä.

 

Rekisterin tietolähteet

Jäsenistöltä kerättävät tiedot:

  • Huoltajan tekemä sähköinen tai kirjallinen lapsen ilmoittaminen suunnistuskouluun tai nuorisoryhmään

  • Ryhmäläisen oma ilmoitus ilmoittautumisen yhteydessä

  • Ilmoittautuminen harjoituksen yhteydessä

Kilpailuiden ja iltarastien osalta osallistuvien itse antamat tiedot.

Rekisteritietojen luovutukset

Rekistereihin 1-3 kerättyjä tietoja käytetään Kyrös Rasti ry:n oman toiminnan organisoimiseen. Tietoja käyttävät suunnistuskouluohjaajat, sihteeri, seuran taloudenhoitaja sekä Kyrös-Rastin jäsenmaksuista vastaava henkilö. Lisäksi käyntikertojen kirjaajat näkevät harjoituskäyntikertatilaston, mutta eivät yhteys- tai muita henkilökohtaisia tietoja.

Rekisteriin 4 kerättyjä tietoja käytetään harraste- ja kilpailutoiminnan toteuttamiseen.

Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja eteenpäin muille osapuolille vaan niitä käytetään ainoastaan seuran oman toiminnan tarpeisiin lukuun ottamatta rekisteriä 4 siltä osin, kun tietoja tallennetaan myös Suomen Suunnistusliiton kilpailujärjestelmä Irmaan ja kuntorastijärjestelmä Rastilippuun.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä tai alaikäisen kyseessä ollessa huoltajalla on oikeus kieltää tietojen rekisteröinti tai rajoittaa lasta koskevan rekisteritiedon määrää tietoisena siitä, että tämä saattaa vaikeuttaa yhteydenpitoa ja aiheuttaa turvallisuusriskin. Turvallisuussyistä käyntikertojen rekisteröintiä ei voi kieltää.

Yhteydenotot

Tarkastusta koskevat yhteydenotot, korjauspyynnöt, kiellot ja oikaisuvaateet tehdään kirjallisina ja allekirjoitettuna rekisterin yhdyshenkilölle.

 

 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Käyntitiedot kerätään manuaalisesti ja tallennetaan jälkikäteen sähköisesti. Manuaalinen aineisto hävitetään paperisilppurilla tai polttamalla tallennuksen jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Tiedostot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Oikeus tietojen käyttöön annetaan vain rekisteriselosteessa mainituille henkilöille. Rekisteriseloste on nähtävillä Kyrös-Rastin internetsivuilla Seurainfo kuvakkeen alla.